De Vereniging

De Vereniging in een paar worden …

De Belgische Vereniging van Deskundigen in Juwelen en Edelstenen  telt een twintigtal leden die actief zijn binnen de sector van de juwelen en horloges, zowel groot- als kleinhandelaars.

Delen van kennis en vriendschappen

De verschillende bijeenkomsten van de vereniging, ongeveer om de twee maanden, zijn in de eerste plaats aangename ontmoetingen tussen professionals met eenzelfde passie.
Het zijn telkens opnieuw erg verrijkende gedeelde momenten.
De leden ontmoeten elkaar en bundelen hun expertise voor de stukken die elk van hen meebrengt. Ze delen hun standpunten over unieke horloges of juwelen, zowel moderne als oude stukken.
Een van de historische leden is de Berg van Barmhartigheid, een waar privilege. Sommige expertisebijeenkomsten vinden dus plaats in aanloop van hun grote juwelenveilingen.
Dit zijn unieke sessies waarbij vaak uitzonderlijke en zeldzame stukken worden onderzocht.

Geüniformeerde expertise

Deze ontmoetingen dragen eveneens bij tot uniformere expertises. Iedereen is immers doordrongen van het besef dat men voor ernstige en betrouwbare expertises dezelfde nauwkeurigheid en methodologie moet toepassen.

Een vernieuwd bestuur

Het bestuur werd twee jaar geleden vernieuwd en Yves Bleiberg werd aangesteld als voorzitter, François Passau als secretaris en Remy Ophalvens als penningmeester.
Yves Bleiberg, expert op het vlak van parels, doceert aan de Société Royale Belge de Gemmologie (SRBG/KBVE). Dankzij deze nauwe banden organiseert de vereniging ook conferenties met docenten van het opleidingsinstituut.

Neem contact met ons!